style="width:100%; margin:0;">
Ilustracije ustupila: Lana Hudina

Europski tjedan mobilnosti

19.09.2016

Svake godine, počevši od 2002., Europski tjedan mobilnosti (European Mobility Week) se organizira od 16. do 22. rujna i posvećen je održivom kretanju / mobilnosti. Europski tjedan mobilnosti pruža mogućnost i predstavlja platformu za lokalne vlasti, kao i dionike civilnog društva da:

·       promoviraju postojeće politike, inicijative i najbolje prakse vezane uz održivo kretanje u urbanim sredinama;

·       doprinesu podizanju svijesti građana o štetnom utjecaju koji postojeći trendovi kretanja u urbanim sredinama imaju po okoliš i kvalitetu života;

·       uspostave partnerstvo sa lokalnim dionicima;

·       budu dio europske kampanje dijeleći zajedničke ciljeve i identitet sa ostalim europskim gradovima;

·       naglase svoju opredijeljenost i usmjerenost politici održivog kretanja;

·       pokrenu nove dugoročne mjere i politike.

Europski tjedan mobilnosti manifestacija je u organizaciji Europske unije, Environment DG, s ciljem da se potakne javna svijest i aktivnosti građana protiv zagađenja okoliša uzrokovanog povećanjem motoriziranog prometa u urbanim sredinama, a samim time i poboljša kvaliteta života građana europskih gradova.Na poseban način se potiču mjere usmjerene smanjenju zagađenja okoliša, promoviranju sredstva javnog prijevoza i alternativnih modela kretanja i prijevoza u gradovima.

O važnosti i veličini ove manifestacije u europskim razmjerima najbolje svjedoči činjenica da je u obilježavanje ove manifestacije danas aktivno uključeno više od 2000 europskih gradova.  

www.zagreb.hr

www.mobilityweek.eu

 

 

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak: 8:00 - 14:00

Jelovnik 1.

Jelovnik 2.
(za djecu koja su prijavljena za B jelovnik)

Jelovnik 3.
(za djecu koja su prijavljena za C jelovnik)

Kontakt:

OŠ Lovre pl. Matačića
Joze Laurenčića 1
10 000 Zagreb

tel: 01/6144-315
e-mail: info@os-lovre-pl-matacica.hr