style="width:100%; margin:0;">
Ilustracije ustupila: Lana Hudina

"Klokan bez granica"

10.05.2019
Objavljeni su rezultati natjecanja "Klokan bez granica". Rezultate možete naći na stranici

http://www.matematika.hr/klokan/2019/zadaci-rjesenja-rang-liste/

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak: 8:00 - 14:00

Jelovnik 1.

Jelovnik 2.
(za djecu koja su prijavljena za B jelovnik)

Jelovnik 3.
(za djecu koja su prijavljena za C jelovnik)

Kontakt:

OŠ Lovre pl. Matačića
Joze Laurenčića 1
10 000 Zagreb

tel: 01/6144-315
e-mail: info@os-lovre-pl-matacica.hr