style="width:100%; margin:0;">
Ilustracije ustupila: Lana Hudina

Obavijest od nabavi drugih obrazovnih materijala, besplatnih za učenike OŠ u šk. god. 2020./2021.

02.06.2020
POSTUPAK NABAVE OSTALIH MATERIJALA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA IZVAN GRADA ZAGREBA KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

Zahtjev za ostvarivanje prava na druge obrazovne materijale koji su besplatni za učenike osnovnih škola izvan Grada Zagreba s prebivalištem na području Grada Zagreba za školsku godinu 2020./2021. (Obrazac 2), šalje se na e-mail nabava.osnovne-skole@zagreb.hr, a preuzima se sa službene mrežne stranice Grada Zagreba (www.zagreb.hr).

Potpisanom zahtjevu (Obrazac 2) se prilaže:

1. Privola da Gradski ured za obrazovanje može prikupljati, provjeravati i obrađivati tražene podatke u svrhu ostvarivanja prava na druge obrazovne materijale koji su besplatni za učenike osnovnih škola izvan Grada Zagreba s prebivalištem na području Grada Zagreba – za školsku godinu 2020./2021.

2. Popis drugih obrazovnih materijala koje će učenik koristiti u razredu koji pohađa školske godine 2020./ 2021., a mora ga ovjeriti matična škola.

Drugi obrazovni materijali navedeni u zahtjevu koji se zaprimi do 1. srpnja 2020., i to do 12,00 sati će se isporučivati u prvome krugu, a oni iz zahtjeva zaprimljenog od 1. srpnja 2020, ali nakon 12,00 sati do 9. rujna 2020. do 12,00 sati , isporučivat će se u drugome krugu.


Obrasce možete preuzeti i na slijedećim poveznicama:

- Obrazac 2
- Privola

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak: 8:00 - 14:00

Jelovnik 1.

Jelovnik 2.
(za djecu koja su prijavljena za B jelovnik)

Jelovnik 3.
(za djecu koja su prijavljena za C jelovnik)

Kontakt:

OŠ Lovre pl. Matačića
Joze Laurenčića 1
10 000 Zagreb

tel: 01/6144-315
e-mail: info@os-lovre-pl-matacica.hr