style="width:100%; margin:0;">
Ilustracije ustupila: Lana Hudina

Protokol za izvođenje nastave od 6. rujna 2021. godine u uvjetima povezanim s COVID -19

02.09.2021

 

Protokol za izvođenje nastave od 6. rujna 2021. godine u uvjetima povezanim s COVID -19

 

c

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-za-sprje%C4%8Davanje-i-suzbijanje-epidemije-bolesti-COVID-19-vezano-uz-rad-pred%C5%A1kolskih-ustanova-osnovnih-i-srednjih-%C5%A1kola-u-%C5%A1kolskoj-godini-2021.-2022.-1.pdf

U nastavku vam donosimo informacije koje su važne i vezane za početak i realizaciju odgojno – obrazovnog rada

Istaknuto za roditelje:

-          da ne dolaze u pratnji učenika ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19,

-           da ne dovode učenika u školu  ukoliko: - ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje) - ima izrečenu mjeru samoizolacije

-          imaju saznanja da je zaraženo koronavirusom

Fizičko udaljavanje

-          Rad škole organiziran  je na način da se osigura koliko je moguće socijalno distanciranje ( fizički razmak)

-          Higijena ruku – ruke se peru prije ulaska u učionicu, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon higijene nosa i kada ruke izgledaju prljavo. Za pranje ruku koristi se tekuća voda i sapun.

-          Dezinfekcija ruku pri ulasku u školu i osigurani dezinficijens za ruke u svakoj učionici koja nema tekuću vodu

Ulazak i izlazak učenika iz škole

Odgojno obrazovni rad u školi  organiziran je  na način da se poštuje koliko je moguće socijalno distanciranje (fizički razmak).

 

Ulaz br. 1 – Glavni ulaz iz ulice Joze Laurenčića    

-          1. a, b u 8,00

-          2. a, b, u 8,05

-          3. c ( OŠ Jure Kaštelana) u 8,10

Ulaz br. 2 – Ulaz iz ulice Franje Horvata Kiša  ( sjeverna strana škole)

-          5.a     u 7,45  - poslijepodne u  13,45

-          6. b,     u 7,50 – poslijepodne u 13,50

-          7. a, b, c   u 7,50- poslijepodne u 13,50

-          8. a   u 7,55    poslijepodne u 13,55

Ulaz br. 5 – ulaz sa školskog igrališta  ( sjeverna strana škole)

-          5. b – 7,45 – poslijepodne u 13,45

-          6. a, u 7,50 – poslijepodne u 13,50

-          8. b – 7,55 – poslijepodne u 13,55

-          3. a, b, c  – 8,00

-          4. a, b – 8,10

Molimo da učenici dolaze prema navedenom rasporedu, bez ranijih dolazaka i kašnjenja, te da se na vanjskom prostoru formiraju po razredima uz održavanje razmaka od najmanje 1,5 m.

Za učenike od 1.- 4 razreda nisu potrebne zaštitne maske

Maske su potrebne učenicima od 5. razreda nadalje, učiteljima predmetne nastave te stručnim suradnicima, ako je riječ o učionicama u kojima je razmak između svih osoba (učenika, nastavnika i dr.) manji od 1,5 m,*

Učenicima od 5. razreda nadalje, učiteljima predmetne nastave, stručnim suradnicima kada dolazi do miješanja učenika različitih razrednih odjela (osim na sportskim aktivnostima),

Izuzet od obveze nošenja maske u školi može biti samo učenik/djelatnik čije zdravstveno stanje to onemogućuje; navedeno utvrđuje nadležni školski liječnik za učenika ili obiteljski liječnik za djelatnika.

·         Na dogovorene ulaze u školu svakodnevno će po učenike dolaziti njihovi učitelji/ce i odvoditi ih do razreda bez miješanja sa ostalim učenicima.

·         Na hodnicima škole biti će označeni smjerovi kretanja učenika, radi lakše organizacije

·         U prostoru školskog toaleta istovremeno mogu biti po dvoje učenika uz pridržavanje mjera fiz. udaljenosti od najmanje 1,5 m.

·         Uz svaki razred/učionicu nalazi se garderoba u koju će učenici po dolasku odlagati svoje stvari

·         učenici će koristiti najbliže toalete na katovima na kojima imaju matične učionice:

Prizemlje: 1.a i 1 b , 2.a, 2.b, 3.a  

1.kat, 3.b, 3.c, 4. a, 4.b i 5.a, 5.b, razred

2. kat:  6.a, 6,b, 7.a, 7.b, 7.c i 8.a i  8.b razred

·         Nakon nastave učiteljice će učenike odvoditi do izlaza iz škole

 

 

Prehrana u školi

·         Učenici 1. i 2. razreda doručkovati će u školskoj blagovaoni

·         Učenici od 3. – 8. razreda  doručak će konzumirati u svojim matičnim učionicama, bez napuštanja istih,

·         Učenici će ručati u školskoj blagovaonici prema dogovorenom rasporedu

·         Učenici će redovito tijekom nastavnog dana prati i dezinficirati ruke

 

Dnevna organizacija nastave

·         Za svaki razred određena je jedna učionica u kojoj će se izvoditi nastava, osim nastave tjelesne i zdravstvene kulture koja će se kad god je to moguće izvoditi na školskom igralištu

·         Nastava je organizirana u blok satovima

·         Upute koje su propisane Protokolom, odnose se i na prvi dan nastave

·         Prvi dan nastave učenici provode sa svojim razrednikom/cama i preuzimaju školske udžbenike

·         Prvog dana nastave razrednici/ce će sa ovim Protokolom i svim mjerama upoznati svoje učenike

 

Raspored matičnih učionica  za učenike po razredima:

 

 5.a – učionica br. 23

 5.b – učionica br. 26

 6.a – učionica br. 30

 6.b – učionica br. 49

 7.a – učionica br. 51

 7.b – učionica br. 52

 7.c – učionica br. 50

 8.a – učionica br. 53

 8.b – učionica br. 55

Organizacija rada u produženom boravku

         Učenici će u produženom boravku boraviti nakon redovne nastave. Zbog sigurnosti djece i propisanih epidemioloških mjera učenike će do izlaza iz škole dovoditi učiteljice u tri termina (prema potrebi roditelja) po grupama boravka o kojima ćete biti obaviješteni na prvom roditeljskom sastanku.

Suradnja s roditeljima

·         Dopušteno je održavanje roditeljskih sastanaka i individualnih informacija licem u lice na način da se kontakt roditelja s djelatnicima škole i učenicima smanji na najmanju moguću mjeru. Na roditeljskim sastancima i individualnim informacijama svi roditelji i učitelji, nastavnici i profesori moraju nositi maske i održavati fizički razmak po mogućnosti dva metra. Preporučeno je da tijekom roditeljskih sastanaka i individualnih informacija prozori budu otvoreni.

·         Roditelji su dužni povremeno izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu te svaki put prilikom znakova koji mogu upućivati na povišenu temperaturu poput malaksalosti, umora, gubitka apetita, neuobičajene pospanosti, crvenila ili bljedila u licu, „staklastih“ ili suznih očiju, glavobolje i trbuhobolje te znakova respiratorne bolesti (kašalj, curenje nosa, grlobolja, bol u uhu). U slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u ustanovu, već se javljaju ravnatelju ustanove i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta.

·         Za učenike od 1. do 4. razreda koji/koje imaju pozitivno iskustvo s time da roditelj upisuje djetetovu temperaturu u bilježnicu, što se provjerava u školi, potiče se da nastave s navedenom praksom. Prilikom sumnje na povišenu tjelesnu temperaturu te pojave akutnih simptoma zarazne bolesti (npr. kašalj, teškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, proljev, povraćanje) potrebno je djetetu izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako učenici razviju simptome bolesti COVID-19 tijekom boravka u ustanovi, učitelji odmah obavještavaju roditelje/staratelje, koji u najkraćem roku trebaju doći po dijete

 

·         Znakovi koji upućuju na moguću zarazu COVID-19:

• povišena tjelesna temperatura (po pazuhom > 37,2)

• simptomi respiratorne bolesti - kašalj, poteškoće u disanju, grlobolja

• poremećaj osjeta njuha i okusa

• gastrointestinalne smetnje (proljev, povraćanje i bol u trbuhu, posebno kod manje djece).

 

Učenici sa znakovima svih drugih zaraznih bolesti koje se prenose uobičajenim socijalnim kontaktom također ne dolaze u ustanovu.

 

 

Postupanje u slučaju sumnje na zarazu COVID -19

·         Kod pojave navedenih znakova bolesti učenik ostaje kod kuće, javlja se najprije telefonom izabranom liječniku obiteljske medicine, odnosno pedijatru koji odlučuje o testiranju prema liječničkoj indikaciji. O navedenom roditelj telefonom obavještava školu.

·         Ako se znakovi bolesti jave tijekom boravka u ustanovi, roditelji će odmah biti pozvani telefonom, a  učenik će biti  izoliran od drugih učenika  u prikladnoj prostoriji do dolaska roditelja u najkraćem vremenu.

·         Kada se kod učenika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa

Higijenske navike

·         redovito poticati učenike da ne dodiruju usta, nos, oči i lice te da ne stavljaju ruke i predmete u usta.

·          Kihanje i kašljanje -učenike treba poticati da kada kašlju i kišu prekriju usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije trebaju baciti u koš za otpad s poklopcem te oprati ruke. Pri kašljanju i kihanju trebaju okrenuti lice od drugih osoba te izbjegavati dodirivanje lica, usta i očiju.

·         uz redovito pranje ruku, u svakoj učionici nalaze se sredstva za dezinfekciju ruku

·         Izbjegavati dijeljenje čaša, šalica, posuđa i pribora za jelo s drugim osobama.

·         Školske papuče obvezne su za učenike od 1. – 4. razreda

 

Potpora za učenike s teškoćama u razvoju

·         pomoćnici u nastavi  - uz pravilo fizičke udaljenosti, - dosljedno provoditi pojačanu osobnu higijenu, - poticati na pojačanu higijenu i fizički razmak svih učenika.

·         Navedene osobe su dužne nositi masku u sve vrijeme kontakta s učenikom/com

Djelatnici i učenici s kroničnim bolestima

·         Djelatnicima odgojno-obrazovnih ustanova s kroničnim bolestima koje možebitno predstavljaju veći rizik za razvoj težih oblika bolesti COVID-19 (djelatnici s respiratornim, kardiovaskularnim, malignim bolestima, dijabetesom, imunodeficijencijama) preporučuje se cijepljenje.

 

·         Potvrdu o nepohađanju nastave u odgojno-obrazovnoj ustanovi za učenike s kroničnim bolestima koje možebitno predstavljaju veći rizik za razvoj težih oblika bolesti COVID-19, donosi nadležni liječnik primarne zdravstvene zaštite (pedijatar za predškolsku dob, školski liječnik za učenike, liječnik obiteljske medicine za djelatnike). Osobama koje žive u zajedničkom kućanstvu s djecom koja pohađaju dječji vrtić i učenicima, odnosno osobama s kroničnim bolestima koje možebitno predstavljaju veći rizik za razvoj težih oblika bolesti COVID-19 (respiratornim, kardiovaskularnim, malignim bolestima, dijabetesom, imunodeficijencijama) preporučuje se cijepljenje.

 

Ulazak u školu

Škola vodi evidenciju ulaska/izlaska ovlaštenih i/ili neovlaštenih osoba.

Pri ulasku u školu potrebno je dezinficirati ruke i održavati razmak od 1,5 m u odnosu na druge osobe.

 

Ulazak roditelja u školu

-          U školu može ući roditelj ili druga osoba u pratnji kad dovodi dijete s teškoćama, posebno ako zdravstveno stanje učenika to zahtjeva, te ako učenik s teškoćama nema osiguranu potporu pomoćnika u nastavi koji umjesto roditelja dovodi/odvodi dijete.

-          Duže zadržavanje ( oko 15 min) moguće je primjerice prilikom prilagodbe djeteta na novu sredinu na početku uključivanja u ustanovu, uz predočenje digitalne COVID potvrde. U pratnji djeteta ulazi samo jedan roditelj i drži distancu od drugih osoba najmanje 1,5, a po mogućnosti i 2 metra.

Poštovani roditelji, prema epidemiološkim mjerama i preporukama osigurali smo sve uvijete kako bismo  očuvali zdravlje  vaše djece u našoj školi i odgoj i obrazovanje učinili dostupnim svakom učeniku.  Iznimno je važno i molimo vas da nas o promjenama zdravstvenog stanja  svog djeteta redovito informirate, kao i da o svim ovim napomenama iz protokola razgovarate sa svojom djecom  prije dolaska u školu. O svemu navedenom, učenici će detaljno biti obaviješteni od svojih razrednika/ca.

Želimo vam sretnu, uspješnu i dobrim zdravljem ispunjenu 2021./2022. školsku godinu.

Stručni tim i ravnatelj škole

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak: 8:00 - 14:00

Jelovnik 1.

Jelovnik 2.
(za djecu koja su prijavljena za B jelovnik)

Jelovnik 3.
(za djecu koja su prijavljena za C jelovnik)

Kontakt:

OŠ Lovre pl. Matačića
Joze Laurenčića 1
10 000 Zagreb

tel: 01/6144-315
e-mail: info@os-lovre-pl-matacica.hr