style="width:100%; margin:0;">
Ilustracije ustupila: Lana Hudina

Obilježavanje Dana kruha

15.10.2021

U našoj smo školi obilježili Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje kroz sate Likovne kulture slikajući klasove pšenice, krušćiće i voćnu harmoniju. Na satovima Hrvatskog jezika i Satovima razrednika podsjetili smo se kako je čudesno malo zrno pšenice. Ukrasili smo jesenski kutak likovnim radovima.

Zaključili smo da je kruh čovjekova potreba od pamtivijeka i simbol života.

Važno je biti zahvalan za plodove jeseni jer bez njih ljudi ne mogu živjeti.

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak: 8:00 - 14:00

Jelovnik 1.

Jelovnik 2.
(za djecu koja su prijavljena za B jelovnik)

Jelovnik 3.
(za djecu koja su prijavljena za C jelovnik)

Kontakt:

OŠ Lovre pl. Matačića
Joze Laurenčića 1
10 000 Zagreb

tel: 01/6144-315
e-mail: info@os-lovre-pl-matacica.hr