style="width:100%; margin:0;">
Ilustracije ustupila: Lana Hudina

Youth work in schools

02.06.2022

Finska nacionalna agencija za obrazovanje organizirala je studijski posjet za nastavnike i djelatnike škola iz različitih država Europe.  Osposobljavanje je organizirano pod naslovom „ Youth Work in Schools“ . Na edukaciji je bila prisutna 21 osoba.

Edukacija se održavala od 15. do 19. svibnja 2022, godine, u gradu Lahti, 100 km sjevernije od Helsinkija. Trajala je 5 radnih dana.

Cilj studijskog posjeta bio je upoznavanje s načinom rada u Finskim školama. Predstavljene su sve dobrobiti neformalnog obrazovanja, koje je sastavni dio redovne škole.

Finski obrazovni sustav orijentiran je prema jednakim mogućnostima za sve učenike. Naglašava se važnost dostupnosti kvalitetnog javnog obrazovanja za sve.

Posjetili smo nekoliko škola. Osnivači škola su općine. Bile su to velike škole koje u svoj rad uključuju djecu različite dobi. Jedna od škola kuju smo posjetili ima 1100 korisnika koji je pohađaju od vrtića do kraja srednje škole.

Bila je to velika, impresivna, moderna škola otvorenih prostora, u kojoj uz nastavni kadar, kao podrška radi i mnogo stručnih suradnika. Školski djelatnici, zajedno sa stručnim suradnicima, su organizirani po timovima. Školu pohađaju i djeca sa posebnim potrebama koja se, prema svojim mogućnostima,  uključuju u redovni nastavni proces.

Škola zadivljuje svojom bogatom opremom i otvorenim prostorom koji se pomoću pokretnih pregrada kreira prema potrebama. Učenicima je sve dostupno i poticajno. Sve prostorne cjeline imaju male čajne kuhinje dostupne svima. Zvučna izolacija je izvrsna, pa vreva i buka jednostavno ne postoji. U unutrašnjim prostorima škole se pazi na čistoću, svi učenici i djelatnici hodaju u papučama ili čarapama.

Škola radi u jednoj smjeni, a poslijepodnevne aktivnosti organiziraju radnici s mladima. Oni su u školama prisutni i za vrijeme školskih praznika.

Cilj tzv. “ youth workers“  je učenicima omogućiti strukturirane aktivnosti i sudjelovanje na različitim radionicama i izvanškolskim aktivnostima. Oni su tu i kao pomoć učenicima u svladavanju gradiva.

Radnici s mladima su stručnjaci u neformalnom obrazovanju koje u Lahtiju zapošljava općina. Uz psihologe, pedagoge i edukacijske stručnjake, predstavljaju nadopunu i podršku u radu s mladim osobama.

Zanimljiv je način na koji se obrađuju međupredmetne teme koje su usmjerene prema razvijanju temeljnih, životnih kompetencija. Objedinjene su u jedan poseban predmet koji se pohađa u 5. razredu.

Važnost izvannastavnog rada s mladima je naglašena kao podrška u svrhu prevencije nepoželjnog načina ponašanja. Važnost škole koja postaje središte društvenog života u zajednici je pokazana kroz brojnost učenika koji se uključuju razne izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.

U rad s mladima uključuju se i volonteri koje čine roditelji učenika i umirovljeni profesori. Škola je središte društvenog života lokalne zajednice.

Na kraju studijskog posjeta Finskoj, smatram da svi neformalni sadržaji koji su nam prezentirani, doista mogu oplemeniti i prevenirati nepoželjna ponašanja, uključiti mlade u zajednicu i pružiti podršku u izazovima koje donosi suvremeni život.

Iako je primjetna velika razlika u resursima koji su nam na raspolaganju, nije bitna razlika u osnovnim pitanjima koja se pred obrazovne djelatnike stavljaju kao izazov: Što mladi žele? Kako im omogućiti i pomoći da se osjećaju prihvaćeno i dobro u svom okruženju? Kako ih potaknuti da ostvare svoje potencijale?

U našim školama postoji mnogo kvalitetnih kadrova koji se bave mladima i njihovim pitanjima.

Međutim, moderna vremena pred sobom nose mnoge izazove i različite načine komunikacije zbog kojih smatram da bi bilo dobro kada bi se razmislilo o novim načinima rada kojima bi se nadopunilo sadašnje djelovanje.

 Mladi su nositelji budućnosti i briga za njihovu dobrobit je jedno od glavnih pitanja budućnosti koje je pred nama.

 

Sudionik na aktivnosti:

Sanja Grganić Vrsaljko

U Zagrebu, 31. svi. 22.

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak: 8:00 - 14:00

Jelovnik 1.

Jelovnik 2.
(za djecu koja su prijavljena za B jelovnik)

Jelovnik 3.
(za djecu koja su prijavljena za C jelovnik)

Kontakt:

OŠ Lovre pl. Matačića
Joze Laurenčića 1
10 000 Zagreb

tel: 01/6144-315
e-mail: info@os-lovre-pl-matacica.hr