style="width:100%; margin:0;">
Ilustracije ustupila: Lana Hudina

OBAVIJEST O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA DOMARA

Završeno 20.03.2020 - 30.03.2020
 

Na temelju članaka 114. i 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,  136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) ravnatelj OŠ Lovre pl. Matačića 20. 3. 2020. donosi: 

 

ODLUKU

 

 Poništava se natječaj za radno mjesto domara objavljen dana 21. 2. 2020. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Lovre pl. Matačića te  mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

                                                                                           

 

                                                                                               Ravnatelj: Tomislav Milek, prof.

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak: 8:00 - 14:00

Jelovnik 1.

Jelovnik 2.
(za djecu koja su prijavljena za B jelovnik)

Jelovnik 3.
(za djecu koja su prijavljena za C jelovnik)

Kontakt:

OŠ Lovre pl. Matačića
Joze Laurenčića 1
10 000 Zagreb

tel: 01/6144-315
e-mail: info@os-lovre-pl-matacica.hr