style="width:100%; margin:0;">
Ilustracije ustupila: Lana Hudina

JAVNI POZIV ZA PRIJEM OSOBE NA JAVNE RADOVE ZA MLADE „Madi za mlade“ – POMAGAČ U NASTAVI

Završeno 19.06.2015 - 26.06.2015

 

Zagreb, 19.06.2015.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13, 152/14), a u cilju korištenja Javnih radova za mlade-„Mladi za mlade“-pomagači u nastavi putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje OŠ Lovre pl. Matačića objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

Za prijem osobe na javne radove za mlade

 

„Madi za mlade“ – pomagač u nastavi

 

1. POMAGAČ U NASTAVI

- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do kraja nastavne 2015./16. godine

 

Na ovaj javni poziv mogu se javiti:

- Nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u četverogodišnjem trajanju(Gimnazija, Ekonomska škola, Hotelijersko-turistička škola) prijavljene u evidenciji 24 mjeseca i ne starije od 29 godina.

 

Uz prijavu na natječaj kandidat je dužan priložiti: dokaz o ispunjavanju uvjeta (svjedodžbu),

domovnicu, životopis, uvjerenje o nekažnjavanju.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Natječaj je otvoren osam dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

OŠ Lovre pl. Matačića, J. Laurenčića bb, Zagreb

sa naznakom „za natječaj Mladi za mlade-pomagač u nastavi“.

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak: 8:00 - 14:00

Jelovnik 1.

Jelovnik 2.
(za djecu koja su prijavljena za B jelovnik)

Jelovnik 3.
(za djecu koja su prijavljena za C jelovnik)

Kontakt:

OŠ Lovre pl. Matačića
Joze Laurenčića 1
10 000 Zagreb

tel: 01/6144-315
e-mail: info@os-lovre-pl-matacica.hr