style="width:100%; margin:0;">
Ilustracije ustupila: Lana Hudina

JAVNI POZIV VANJSKIM PRUŽATELJIMA USLUGA ODRŽAVANJA ŠKOLE

Završeno 29.01.2018 - 05.02.2018

REPUBLIKA HRVATSKA

OŠ LOVRE PL. MATAČIĆA

Zagreb, Joze Laurenčića bb
info@os-lovre-pl-matacica.hr

KLASA: 112-02/18-02/06

URBROJ: 251-160-18-1

Zagreb, 29.01.2018.

 

Temeljem točke 4. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN 70/16) Osnovna škola Lovre pl. Matačića upućuje

 

JAVNI POZIV

vanjskim pružateljima usluga održavanja  škole

 

PREDMET : Javni poziv za obavljanje poslova

-        Domar s punim radnim vremenom (40 sati tjedno, 8 sati dnevno)

 

- održavanje elektro i vodovodnih instalacija

- popravak i održavanje namještaja, stolarije, učila, kuhinjskih strojeva

- kontrola i zaključavanje školske zgrade

- uključivanje i isključivanje alarma

- ličenje (zidova, vrata)

- održavanje zelenih površina oko škole, košenje trave, šišanje živice

- zamjena keramičkih pločica, krpanje rupa u zidovima

- montaža pipa za vodu, vodokotlića i sl.

- čišćenje snijega i leda ispred školske zgrade

- izrada drvenih polica i ormara

- nabavka materijala za održavanje školske zgrade i okoliša te materijala za čišćenje

- nabavka potrebnog alata i sirovina te ostalog materijala

- pravilno zagrijavanje i ozračivanje uređaja za loženje

- redovito čišćenje i uklanjanje kvarova u kotlovnici i uređajima za grijanje

 

Poslovi domara  obavljali bi se dvosmjenski, radnim danom od 06 do 14 sati, odnosno 14  do 22 sata.

Molim Vas da nam specificirate sve troškove pružanja navedenih usluga (plaća zaposlenika, prijevoz itd.)

Rok za prikupljanje ponuda za nabavu usluga je 8 dana. 

Ponude možete slati poštom na adresu: Osnovna škola Lovre pl. Matačića, Joze Laurenčića bb, 10000 Zagreb, (s naznakom: Ne otvaraj)

 

Ravnateljica: 

                           

Zdenka Kapović

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak: 8:00 - 14:00

Jelovnik 1.

Jelovnik 2.
(za djecu koja su prijavljena za B jelovnik)

Jelovnik 3.
(za djecu koja su prijavljena za C jelovnik)

Kontakt:

OŠ Lovre pl. Matačića
Joze Laurenčića 1
10 000 Zagreb

tel: 01/6144-315
e-mail: info@os-lovre-pl-matacica.hr