style="width:100%; margin:0;">
Ilustracije ustupila: Lana Hudina

Povijest škole

Fotografije uz članak 2

Gradnja OŠ započela je 1962. godine. Škola je locirana tako da u nju mogu ići učenici južno od autoputa, Radničke ceste i istočno od Držićeve ulice. U školi je bilo predviđeno 16 učionica, kabineti za fiziku, kemiju i biologiju, radionica za tehnički odgoj, tjelesna dvorana, kuhinja s blagovaonicom i veliki hol za školske priredbe. Površina je 4000 m2 površine. Pred školom je planiran veliki prostor za park, a iza škole sportska borilišta. Tek 1964.godine bilo je izgleda da će se 1965. dovršiti školski trakt. Izgradnju je usporila poplava, a isto tako neredovit i slab priljev sredstava u Fond za školstvo grada Zagreba. Za v.d. direktora izabran je Branko Marion. Ime školi, Miloje Pavlovic, daje skupština općine Peščenica. Kako nova školska zgrada u Folnegovićevom naselju još nije bila završena, školske godine 1965./ 66. nastava je započela u zgradi OŠ Marin Držić. 28.8.1965 bila je 1. sjednica Nastavničkog vijeća. Između općinskih skupština Peščenice i Trnja dogovoreno je da s učenicima u novu školu pređu i nastavnici, ako će za određene profile biti odaziva. U početku je Nastavničko vijeće imalo 12 učitelja, 10 nastavnika, 1 stručnog učitelja, 1 apsolventa Pedagoške akademije. Ukupno je bilo 27 osoba u nastavi (nastavničkog osoblja). U školi je bio tajnik, koji je ujedno bio i računovođa, te direktor škole. U novu školu ići će 960 učenika od 1.-7. razreda. Bilo je 2 niža i 9 viših razreda. Učenici 8-ih razreda prve godine rada nisu prelazili u novu školu. Izgradnja 1. etape nove školske zgrade, koju je činilo 15 klasičnih učionica i 3 specijalizirane učionice sa 6 kabineta, dovršena je i predana na korištenje učenicima i nastavnicima 1.2.1966. godine. Završetkom druge etape izgradnje školske zgrade dobiven je, početkom šk. godine 1966.- 1967., novi prostor. Učenicima i nastavnicima predan je novi prostor (2 nove specijalizirane učione, knjižnica, čitaonica, prostor za više svrha, školska kuhinja i stan za domara), osim školske sportske dvorane.

Izgradnjom dvorane za tjelesni odgoj i njenom predajom na korištenje 1967./68. školske godine, završen je u cjelini školski objekt koji je imao 4200 m2. Godine 1971. nastavljena je akcija izgradnje sportskih terena i dovršenjem započetih radova na prometnom poligonu te pripremama za dogradnju skladišnog prostora za potrebe školske kuhinje i završavanjem radova na uređivanju okoliša škole. Škola je u razdoblju od 1972. do 1976. nabavila potrebna nastavna sredstva i opremu. 1977. godine školska zgrada priključena je na grijanje toplane. Škola je nabavila potrebnu tehniku za televiziju zatvorenog kruga; kazetni sistem čija je montaža obavljena 1979. godine.

(Nakon višestranačkih izbora) škola 1991. godine (21.6.) mijenja ime u OŠ Mile Budaka. Ministarstvo kulture i prosvjete donosi rješenje 1994. g.(6.4.) u preimenovanje škole u OŠ Peščenica. Nedugo nakon toga, točnije 29.4. 1994., Ministarstvo kulture i prosvjete donosi rješenje o preimenovanju škole u OŠ Lovre pl. Matačića kako se škola i danas zove.

Sandra Vidas, prof.

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak: 8:00 - 14:00

Jelovnik 1.

Jelovnik 2.
(za djecu koja su prijavljena za B jelovnik)

Jelovnik 3.
(za djecu koja su prijavljena za C jelovnik)

Kontakt:

OŠ Lovre pl. Matačića
Joze Laurenčića 1
10 000 Zagreb

tel: 01/6144-315
e-mail: info@os-lovre-pl-matacica.hr