style="width:100%; margin:0;">
Ilustracije ustupila: Lana Hudina

Članovi Školskog odbora Osnovne škole Lovre pl. Matačića, šk. god. 2016./2017.


IME I PREZIME

Grad ili općina

Predstavnik

1

2

3

ILIJA MIŠKIĆ

ZAGREB

OSNIVAČA

BOJANA MRKONJIĆ

ZAGREB

OSNIVAČA

SLOBODAN PUPOVAC

ZAGREB

OSNIVAČA

RUŽA SUŠA

ZAGREB

UČITELJA, NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA

LIDIJA KLOBUČAR

ZAGREB

UČITELJA, NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA

TOMISLAV MILEK

ZAGREB

RADNIČKOG VIJEĆA

MARIJANA PODGORELEC

ZAGREB

RODITELJA

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak: 8:00 - 14:00

Jelovnik 1.

Jelovnik 2.
(za djecu koja su prijavljena za B jelovnik)

Jelovnik 3.
(za djecu koja su prijavljena za C jelovnik)

Kontakt:

OŠ Lovre pl. Matačića
Joze Laurenčića 1
10 000 Zagreb

tel: 01/6144-315
e-mail: info@os-lovre-pl-matacica.hr