style="width:100%; margin:0;">
Ilustracije ustupila: Lana Hudina

Članovi Vijeća učenika u 2016./2017. šk. god.


Razred

Ime i prezime učenika/ce predstavnika u Vijeću učenika

Zamjenik/ca  predstavnika u Vijeću učenika

1.a

Jakov Štruklec

Pogarčić Mia

1.b.

Maja Javora

Ana Lucija Pelivan

2.a.

Korina Čvrljak

Tara Karačonji

2.b

Vanja Vojnović

Muharem Zahirović

2.c

Greta Skočić

Lukas Klemar

3.a

Nina Firi

Vitomir Podkonjak

3.b

Teo Šiletić

Tena Jukić

4.a

Lea Ledić

Luka Petranović

4.b

Juraj Grgić

Aleksandar Mrvoš

5.a

Josipa Turkalj

Karla Popović

5.b

Iris Jeleković

Ali Alili

6.a

Lana Sorak

Luka Tomaš

6.b

Andrej Pavlinovac

Maša Cipek

6.c

Ivana Pavičić  

Ela Pogarčić

7.a

Mirjam Uremović  PREDSJEDNICA

Lorena Barurina

7.b

Dino Biser

Branko Drgestin

8.a

Tvrtko Đurašin    ZAMJENIK

Merjema Mehmedović

8.b

Tea Lušić

Fran Jure Šipuš

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak: 8:00 - 14:00

Jelovnik 1.

Jelovnik 2.
(za djecu koja su prijavljena za B jelovnik)

Jelovnik 3.
(za djecu koja su prijavljena za C jelovnik)

Kontakt:

OŠ Lovre pl. Matačića
Joze Laurenčića 1
10 000 Zagreb

tel: 01/6144-315
e-mail: info@os-lovre-pl-matacica.hr