style="width:100%; margin:0;">
Ilustracije ustupila: Lana Hudina

Zaposlenici


UPRAVA 

 

Tomislav Milek - ravnatelj 
Petra Plavša - računovotkinja 

Renata Vori - tajnica

 

STRUČNE SLUŽBE 

 

Jasenka Đenović - pedagoginja
Jelena Petković - socijalna pedagoginja
Ana Antić - knjižničarka


RAZREDNA NASTAVA 

 

Ksenija Čop - učiteljica 
Jasna Dikanović - Grgić - učiteljica 
Sunčica Meštrović - učiteljica 
Marina Jerković - učiteljica 
Jelena Prtorić - učiteljica 
Ruža Suša - učiteljica 
Ines Ivanović (zamjena) - učiteljica 
Sanja Grganić Vrsaljko - učiteljica 
Ljiljana Vučković - učiteljica 
Edita Brolich - učiteljica u produženom boravku 
Ivana Petrovicki - učiteljica u produženom boravku 
Tea Papić - učiteljica u produženom boravku

Sanja Valentić - učiteljica u produženom boravku

Marina Zimić - učiteljica u produženom boravkuPREDMETNA NASTAVA 

 

Jozsef Mikuška - hrvatski jezik 
Ljiljana Mirt - Kruc - hrvatski jezik

Marija Barlek - likovna kultura

Tomisčav Leko - glazbena kultura
Ana Perić - engleski jezik 

Draženka Kosić - engleki jezik

Biserka Jaramazović Ćurković- engleski jezik

Natalija Jurlina - matematika 
Nikolina Mandić Siladić - matematika 

Lidija Župan Ivanović - priroda, biologija 

Branka Bukovac - kemija 
Ivančica Keglević - fizika
Sandra Vidas - povijest

Ivana Radman - geografija
Nikica Orač - tehnička kultura / zamjena - Ivana Markoć
Ivica Vugdelija - tjelesna i zdravstvena kultura 

IZBORNA NASTAVA 

 

Lidija Klobučar - informatika

Dunja Ravlić Sesar - informatika 
Marijana Skorup Šeketa - njemački jezik

Lamija Alili - islamski vjeronauk 
Anamarija Strabić - katolički vjeronauk

s. Dragica Živković - katolički vjeronauk

 

ASISTENT U NASTAVI

Marija Deželin

Dario Cvitković
Tunde Torna
Ivana Katić
Vesna Zaimović
Dragica Marić
Aida Malić Abazović
Sara Butković
Zrinka Tuškan


ŠKOLSKO OSOBLJE 

 

Marko Božićević - domar

Jadranko Babić - domar 

Suzana Vuković Lovrenčević - kuharica

Marijo Janc - kuhar 

Alan Antić - kuhar 
Željana Božić - spremačica 
Marija Čavlović - spremačica 
Sehveta Ferhatović - spremačica
Mirjana Horvatinčić - spremačica
Dragica Kremenović - spremačica

Zdenka Štikovac - spremačica

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak: 8:00 - 14:00

Jelovnik 1.

Jelovnik 2.
(za djecu koja su prijavljena za B jelovnik)

Jelovnik 3.
(za djecu koja su prijavljena za C jelovnik)

Kontakt:

OŠ Lovre pl. Matačića
Joze Laurenčića 1
10 000 Zagreb

tel: 01/6144-315
e-mail: info@os-lovre-pl-matacica.hr